Hvordan jobbe systematisk med språkarbeid i barnehagen for flerspråklige barn?

Norge er et mangfoldig samfunn med mennesker med ulike språk fra ulike deler av verden. Norge har vært mangfoldig fra starten av med samer, tatere, kvener, og jøder som nasjonale minoriteter. Mangfoldet skal gjenspeiles i barnehagens arbeidsmåte. I den nye rammeplanen står det blant annet om barnehagens verdigrunnlag: Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig… Fortsett å lese Hvordan jobbe systematisk med språkarbeid i barnehagen for flerspråklige barn?