Når begynner barn å bli skriftkyndige og utvikle literacy?

Noen tenker at barn begynner sin skriveutvikling på barneskolen, når de begynner å jobbe med alfabetet og skriving som formell læring. Men prosessen med å utvikle et skriftspråk starter før det. Det å bli skriftkyndig kalles literacy. Det finnes ikke noe godt dekkende begrep på norsk, derfor brukes det engelske.  Literacy er motsatsen til illiteracy… Fortsett å lese Når begynner barn å bli skriftkyndige og utvikle literacy?

Tekstskaping i barnehagen, å lage egne bøker

I rammeplanen står det at barnehage skal bidra til at barna utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter.(Rammeplanen 2017). Det er mange ulike måter å inkludere skrift i barnehagen. Barna skal få mulighet til å begynne begynende skriving, altså de kan skrive selv og utforske… Fortsett å lese Tekstskaping i barnehagen, å lage egne bøker