Hvorfor er det viktig å lese for barn i barnehagen?

Det står i rammeplanen for barnehagen:  I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur. (Rammeplanen 2017) Det er ikke en like god formulering som i forrige rammeplan, som var at barn skal daglig oppleve gleden… Fortsett å lese Hvorfor er det viktig å lese for barn i barnehagen?