Digitale verktøy i barnehagen

Barn lever i en medialisert verden. Det burde gjenspeiles i barnehagen. Medialisering handler om at måten mediene fungerer på, endrer de sosiale relasjonene på ulike måter(Johansen, 2015, s.24). Direkte medialisering er at måten vi gjør noe på endrer seg fysisk, som foreksempel at vi bruker nettbank istedenfor å gå til fysisk banken. Indirekte medialisering er… Fortsett å lese Digitale verktøy i barnehagen

Forslag til gode apper å bruke i barnehagen

Hva kan gjøre en app god til å bruke i barnehagen? Det er bra om barna får være aktive og medvirke kreativt med appen. Får barna vært produsenter og ikke konsumenter? Innhold: Hvilken erfaringer og kunnskaper tilbyr appen? Hvilken holdninger og verdier ligger i appen? Funksjonalitet: Er appen enkel å navigere i? Forstår en hvordan… Fortsett å lese Forslag til gode apper å bruke i barnehagen