Hvordan jobbe med traumatiserte barn? Inntrykk fra Gaza og Norge.

Jeg er med i styret til Kvekerhjelp, vennenes samfunn kvekernes hjelpeorganisasjon som jobber med fred og forsning. 12-20.novenber var jeg på tur til Gaza med Kristine Hofseth Hovland, daglig leder i Kvekerhjelp. Kvekerhjelp støtter en lokal palestinsk organisasjon som driver førskoler på Gaza. I disse førskolene går mange flyktningebarn som bor i flytningeleirer, som har… Fortsett å lese Hvordan jobbe med traumatiserte barn? Inntrykk fra Gaza og Norge.

Når begynner barn å bli skriftkyndige og utvikle literacy?

Noen tenker at barn begynner sin skriveutvikling på barneskolen, når de begynner å jobbe med alfabetet og skriving som formell læring. Men prosessen med å utvikle et skriftspråk starter før det. Det å bli skriftkyndig kalles literacy. Det finnes ikke noe godt dekkende begrep på norsk, derfor brukes det engelske.  Literacy er motsatsen til illiteracy… Fortsett å lese Når begynner barn å bli skriftkyndige og utvikle literacy?