Lek og læring henger sammen!

Det er viktig å ikke ha et for snevert læringsbegrep i møte med barn. Læring er mye større enn å sitte på en pult og gjøre oppgaver. Det er alt vi lærer noe nytt av. Barn lærer masse i løpet av barnehagetiden! Barna lærer seg hvilken klær de skal bruke i regn, hvordan bli venner, å sette ord på egen følelser, finne på historier og sette grenser blant annet.

Barn er i verden med kropp og lek. De leker seg gjennom livet. Det kan ikke settes et klart skille mellom lek og læring fordi barn lærer gjennom lek! Bare gjennom å leke butikk lærer barn om penger, varer, roller, mat, vente på tur og hvordan man er med andre. Leken har en egenverdi i seg selv, det en bonuseffekt alt de lærer gjennom leken.

Det står i rammeplanen om barnehagens samfunnsmandat:
Barnehagens samfunnsmandat er i, samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng(rammeplanen 2017, s. 10)

Jeg tenker det er min rolle som barnehagelærer å støtte barna i deres læring på deres egne premisser. Barnehagen har en egen arbeidsmåte, som må bevares og ikke bli for teoretisk. Jeg må ha et blikk å se verdien og læringen i leken. Jeg må tilrettelegge for at barn får gode relasjoner og lekemuligheter. Barn som leker og trives lærer best. Det er også viktig å la barna leke i fred noen ganger, og kunne se når voksne ikke skal blande seg, og la barna få leke på egen hånd.

Hvordan kan barn lære språk best mulig?
Barn trenger å leke, sanse og bruke kroppen. De trenger førstehåndserfaringer. Det er viktig at de får gjøre det i barnehagen. Hvis ikke så kan barna miste lærelysten og ser seg selv som ”skoletapere” før de begynner på skolen.

For å få til god et godt språkmiljø må barn få:

  • Ta del i gode samtaler med engasjerte voksne
  • Oppleve musiske aktiviteter
  • Ta del i allsidig lek
  • Oppleve samvær omkring tekst. Bli lest og fortalt for!

(Høigård 2013)

Språkarbeidet må være noe som jobbes med systematisk i det daglige. Det holder ikke å ta fram snakkepakken på en samling eller ha formellle språkgrupper inne. Det må gjennomsyre hele dagen.

Jeg tenker at en av de viktigste oppgavene min som pedagogisk leder er å gi barna god selvfølelse, sosial kompetanse og lyst til å lære! De skal gå fra barnehagen med gode opplevelser og føle at de er blitt sett av de voksne. Lek og læring er ikke en motsetning. Legges det til rette for leken, kommer læringen. Da må de voksne i barnehagen se læringen i leken!

Children playing by tree
Kilde: colourbox

Kilder:
Høigård, A.(2013). Barns språkutvikling: muntlig og skriftlig. Universitetsforlaget: Oslo.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s